Min digitalisering av klassrummet

 

Såg en mycket intressant youtube-video om digitaliseringen av skolan.

Det gör mig ännu mera motiverad att jobba hårdare med detta. Förra året började jag med att starta en blogg som både jag och eleverna är delaktiga till att skapa material till. Jag har valt att ha den skyddad mot sökmotorer eftersom jag inte är säker på att eleverna och föräldrarna ville att den skulle synas ut för alla.

 

Eleverna fick använda de datorer som finns på skolan som man får boka om man vill ha dem, de fick börja med att bara lära sig att logga in, sedan tagit steg för steg, genom att söka information om olika saker, skriva i ett dokument och maila det till mig. De fick även använda sig av digital kamera och ta bilder och göra en power-point presentation där de fick i uppdrag att visa upp skolgården för nya elever. Det var ett mycket spännande projekt. Detta var när eleverna gick i årskurs tre. Jag tycker att det är intressant och framförallt blir de ofta motiverade när de få chansen att använda digitala hjälpmedel.

 

Därför går satsningen vidare och nu provar jag att flippa klassrummet. Inledningsvis inom matten, men om det fungerar på ett bra sätt kommer vi att jobba vidare i andra sammanhang också Nu går tankarna runt att göra en flipp som inledning till föräldrarmötet, men om jag hinner dit vet jag ännu inte.

 

Sedan har vi även nu köpt in 8 ipads till våra ca 50 st årskurs fyror. Det ska kunnas användas i undervisningen på olika sätt och inledningsvis kommer de att få appar att arbeta med och kunna se flipparna i skolan, men självklart använda de i arbeten som vanligt när de i vanliga fall får boka datorer så kommer de nu finnas i klassrummet och mer lätttilgängligt.

 

Vidare så jobbar vi med den interaktiva tavlan mycket och använder oss av detta. Tar kort med digitala enheter t,ex ipad och kan då spara genomgångar eller saker vi gjort på tavlan och ta upp det igen.

 

Vi avslutar varje vecka med frågesport om saker vi jobbat med under veckan och det gör vi med Kahoot, då arbetar eleverna i grupper om fyra och fyra. Där vi för tillfället får förlita oss på de elever som har mobiltelefonen som kan koppla upp sig på skolans nätverk, men snart kommer de kunna använda plattorna.

jag vill fortsätta att utveckla detta men kommer att ta det stegvis och istället för att försöka ta in allt direkt försöker jag hitta saker och provar det och utvärderar om det ska bli bra. Det kan bli tufft för jag gillar att ha många bollar i luften samtidigt, men inser att jag måste sansa mig och ta det stegvis för att det ska bli bra.

Mer kommer senare.