Inför v75

Nu är det andra saker och tider verkar aldrig räcka till, eller är det så att jag inte prioriterar det längre helt enkelt. Måste bli skärpning!

Min ranking

V75 – 2014-10-11 – Åby
1: 4, 2, 5, 9, 6, 1, 10, 12, 8, 7, 11, 3
2: 8, 11, 5, 1, 4, 3, 9, 6, 2, 12, 10, 7
3: 5, 12, 2, 3, 4, 1, 6, 9, 7, 10, 11, 8
4: 5, 4, 2, 10, 7, 9, 12, 11, 8, 6, 1, 3
5: 3, 8, 1, 9, 7, 12, 10, 11, 5, 4, 6, 2
6: 5, 10, 6, 1, 9, 8, 2, 3, 11, 7, 12, 4
7: 4, 12, 6, 1, 8, 7, 9, 3, 5, 11, 10, 2

 

Hundringen

Avd 1: 2, 4, 5, 9 (6, 1)
Avd 2: 8 (11, 5)
Avd 3: 2, 3, 5, 12 (4, 1)
Avd 4: 5 (4, 2)
Avd 5: 3, 8 (1, 9)
Avd 6: 5 (10, 6)
Avd 7: 1, 4, 6, 7, 8, 12 (9, 3)

Större system

V75-1 A:4 B:2, 5, 9
V75-2 B:5, 8, 11
V75-3 B:2, 5, 12 C:3
V75-4 5
V75-5 A:3 B:8 C:1, 7, 9
V75-6 A:5 B:6, 10 C:1
V75-7 B:4, 6, 12 C:1, 7, 8

minst 1 A

max 1 C